Założenia programowe:

Przedszkole „ Biedroneczki” realizuje założenia programowe zgodnie z programem NASZE PRZEDSZKOLE  MAC EDUKACJA - program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.

Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

(Dz.U. Nr 2/2000 - Rozporzadzenie MEN z dnia 01.12.1999).

Stosowane podręczniki:

W nauczaniu korzystamy z podręczników:

  • Dla trzylatków:

"Przedszkole trzylatka" – MAC EDUKACJA,

  • Dla czterolatków

"Przedszkole czterolatka" –MAC EDUKACJA,

  • Dla pięciolatków:

"ABC smyka " –  roczne przygotowanie przedszkolne, MAC EDUKACJA